Programul de fidelitate, HAPPY CARD – DAB Auto Serv, este creat si operat de DAB Auto Serv. In cadrul acestui program, detinatorii de HAPPY CARD au acces la PROMOTIILE SI REDUCERILE oferite clientilor fideli, prin diferite campanii.

 1.    ORGANIZATOR

Organizatorul este S.C. DAB AUTO SERV S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Cornu Luncii 2-4, Sector 3, avand cod unic de inregistrare RO12734167, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/1996/2000, Tel./Fax 021.344.04.42 / 021.344.04.35, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 10083.

2.    PARTICIPANTI

La program poate participa orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani sau persoana juridica cu sediul in Romania, care accepta si respecta conditiile de participare la programul de fidelitate, sunt posesori sau utilizatori unui  autoturism marca SUZUKI si au avut cel putin o interventie in service-ul DAB Auto Serv.
Participarea la programul de fidelitate se face  prin completarea integrala a formularului de inscriere si prin semnarea si stampilarea (dupa caz) acestuia. Adresa din formular trebuie sa fie cea de corespondenta, nu se accepta casuta postala.
DAB Auto Serv nu va lua in considerare formularele completate ilizibil, nesemnate, nestampilate, incomplete, sau incorect completate.
In urma completarii si validarii formularului de inscriere, participantul va obtine in mod gratuit HAPPY CARD – DAB Auto Serv.
Acesta va putea fi utilizat doar in relatia cu DAB Auto Serv, conform conditiilor generale si regulamentului.
Angajatii DAB Auto Serv nu pot participa la acest program.

3.    DURATA

Perioada de desfasurare a programului HAPPY CARD – DAB Auto Serv este nedeterminata, rezervandu-ne dreptul să decidem în orice moment stoparea Programului de Fidelitate cu o perioada de avizare de 15 zile. Avizarea se va face pe site-ul www.dabauto.ro

4.    CONDITI DE VALIDITATE

Pentru a beneficia de HAPPY CARD, clientul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
– Sa nu aiba intarzieri fata de termenul de plata al facturilor anterioare.
– Cardul are perioada de valabilitate nelimitata. In cazul in care acesta nu este utilizat timp de cel putin 1 an, cardul va fi dezactivat automat. Pentru a reactiva cardul clientul trebuie sa indeplineasca conditiile unui participant nou.
– Perioada de neutilizare se calculeaza de la data ultimei tranzactii.
– Nu se cumuleaza cu o alta promotie sau reducere.
– Reparatiile efectuate cu piesele clientului nu beneficiaza de promotii.

 5.    BONUSURI SI ACORDAREA LOR

HAPPY CARD ofera posibilitatea posesorilor sa beneficieze de 50% reducere la manopera.
Bonusurile nu se pot cumula cu alte campanii ce nu fac parte din programul de fidelizare HAPPY CARD.

 6.    PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1  In conformitate cu Legea nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea si libera circulatie a datelor personale, completarea si semnarea fisei de aderare presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la prelucrarea in scopuri de marketing a datelor pe durata existentei calitatii de membru in programul de fidelitate HAPPY CARD, precum si ulterior incetarii acestuia. Membrii programului de fidelizare, au dreptul de a fi informati, dreptul de a avea acces la date, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei.

6.2  DAB Auto Serv va avea dreptul sa foloseasca informatiile membrilor stocate în baze de date computerizate, incluzând activitati legate de marketing si campanii de informare. Aplicând pentru HAPPY CARD, aplicantul îsi da consimtamântul pentru folosirea datelor personale si a celor legate de activitatea lui in cadrul clubului cu scopul administrarii HAPPY CARD, a discounturilor, ofertelor speciale, alte beneficii si a activitatii de marketing.

7.    LITIGII

Eventualele divergenţe apărute între organizatorul şi participanţii la prezentul Program de fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

8.    ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI OFICIAL

8.1 HAPPY CARD nu are valoare comerciala, fiind emis in mod gratuit. HAPPY CARD nu este un mijloc de plata, nu este card de debit sau de credit.
S.C. DAB Auto Serv S.R.L. nu poate fi facuta raspunzatoare pentru utilizarea frauduloasa sau incorecta a cardului bonus. Folosirea necorespunzatoare a cardului poate conduce la retragerea si anularea cardului de fidelitate. Participantul nu poate solicita obtinerea contravalorii reducerilor sub forma de numerar.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment regulamentul programului fara o notificare prealabila.
Nota: nu se acorda reduceri pentru lucrari de tinichigerie – vopsitorie care implica companii de asigurari (CASCO, RCA) sau alte lucrari care se deconteaza direct cu societati de asigurare.
8.2  Reducerea se acorda doar pentru reparatiile a caror piese de schimb sunt achizitionate de la DAB Auto Serv.
8.3  Fiecare participant beneficiaza de un card bonus, emis pe baza datelor si elementelor de identificare ale autoturismului. Asfel, daca un participant la program, persoana fizica sau juridica, detine in proprietate sau utilizare mai multe autovehicule, va beneficia de cate un card pentru fiecare din vehiculele detinute, care fac interventiile la DAB AUTO SERV.
8.4  Promotiile si reducerile, precum si durata acestora, vor fi afisate in incinta DAB AUTO SERV, pe site-ul companiei www.dabauto.ro sau vor fi aduse la cunostinta posesorilor cardurilor prin mijloace specifice (posta, e-mail, etc).
8.6   Reducerile aferente card bonus nu pot fi cumulate cu alte promotii sustinute de DAB AUTO SERV, sau contracte cu clauze speciale, incheiate cu diversi parteneri.
8.7  Fiecare promotie va avea o perioada de desfasurare delimitata strict in timp si va avea un mecanism de desfasurare care va fi comunicat participantilor prin mijloace specifice.
8.8  Valoarea reducerilor sau bonusurilor nu poate fi acordata in numerar. Valoarea reducerilor si/sau bonusurilor nu se poate cumula de pe doua sau mai multe carduri, fiecare card fiind unic, chiar daca proprietarul sau utilizatorul autovehicolelor este aceeasi persoana fizica/juridica.
8.9  Pierderea, deteriorarea sau furtul cardului trebuie anuntata in cel mai scurt timp emitentului. Prin completarea unei declaratii, se poate elibera un nou card, care sa contina datele de identificare ale clientului.

8.10 Accesul la programul, beneficiile oferite de programul de fidelitate se face doar prin intermediul cardului de membru, emis de DAB AUTO SERV. Participantul este obligat sa prezinte cardul in original. Nu se vor lua in considerare copii sau declaratii verbale legate de existenta cardului.

Pentru orice informatii suplimentare sau nelamuriri, puteti contacta organizatorul la urmatoarele numere de telefon:   021.344.0442, 021.344.0446 sau la adresa de e-mail: office@dabauto.ro